فیلمی کوتاه از میزان آبدهی کم قنات خانیک 1390

این فیلم در روز 15 اردیبهشت 1390 در هوایی ابری و همراه با رعد و برق از محل استخر قدیم خانیک گرفته شده است.

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید