قدیمی ترین حمام خانیک

این حمام که قدیمی ترین حمام روستای قدیم خانیک است در مرکز روستای خانیک قرار داشته و از آب قنات آبگیری شده و سوخت آن هم هیزم بوده است.

این فیلم ۲۵ خرداد ۱۳۸۶ گرفته شده

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید