محرم 1386 خانیک به روایت تصویر

khanik moharram1386 My beautiful picture moharram864829deaa4bb59ebff979bd896a3af12b89abd2171b6d6c39c1342e91668cba97201 moharram864829deaa4bb59ebff979bd896a3af12b89abd2171b6d6c39c1342e91668cba97204 moharram864829deaa4bb59ebff979bd896a3af12b89abd2171b6d6c39c1342e91668cba97205 moharram86khanik4829deaa4bb59ebff979bd896a3af12b89abd2171b6d6c39c1342e91668cba97202

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید