مراسم عزاداری محرم92 خانیک

مراسم عزاداری محرم92 خانیکمراسم عزاداری محرم92

مراسم عزاداری محرم92

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید