موقوفه حقوق موذن

 

یک و نیم ربع دانک (یک و نیم ساعت) آب و اراضی قنات خانیک (45 دقیقه محمد حسن و 45 دقیقه غلامحسین رجبی)

+ سه دانگ (شش ساعت) آب و اراضی قنات بکری علیا  (سید علیرضا میرتقی)

محل مصرف: حقوق موذن مسجد محل

کلاسه: م 47

رایانه 545


 

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید