موقوفه عباس راستگو (مسجد)

واقف : آقای عباس راستگو به ياد مرحوم محمد علي نوري

مورد وقف: يك فنجان آب خالص از قنات جاري برون

مصرف: وقف مسجد چهارده معصوم خانيك

تاریخ وقف: 29 بهمن 1388 هجری خورشیدی

تصویر وقف نامه

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید