موقوفه عزاداری اربعین

 

نیم دانگ آب و اراضی خانیک

عزاداری در روز اربعین امام حسین (ع)

مستأجر  حجی حسین جوادی

کلاسه م 45

رایانه 543

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید