موقوفه علی اكبر فرزند محمد- حوض خانیک

 نام موقوفه : نگهداري و تأمين آب حوض خانیک

نوع و مقدار : نیم ربع دانگ ( 15 دقیقه) آب و اراضی مربوطه از قنات اصلی خانیک

تاریخ تقریبی وقف و مدت آن : بیش از 100سال

واقف: علي اكبر فرزند محمد

مصرف : نگهداری و تأمین آب حوض جنب مسجد روستای قدیم خانیک

مستأجر: عباسعلی نادری

توضیحات:

حوض مذکور حدود30 سال پیش تخریب و بجای آن آب قنات با لوله به این مکان منتقل و شیر آب جهت برداشت آب شرب عموم نصب گردیده بود. و در حال حاضر با توجه به جابجایی روستا و مهاجرت اهالی به محل جدید عملاً این مکان بدون استفاده می باشد.

با آرزوي رحمت و غفران الهي براي واقف پيشنهاد مي گردد درآمد موقوفه فوق صرف نگهداري و پرداخت هزينه آب و برق آب شيرين كن نصب شده درروستا گردد

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید