نفوذ آب به داخل گنبد مسجد و آسيب ديدن نماي داخلي آن

با توجه به اين كه شركت توليد كننده عايق هاي سفيد كه جديد مي باشد تبليغ زيادي بر كيفيت آن داشته و حتي از ضمانت آن خبر مي دادند ولي متاسفانه اين عايق ها خوب امتحان پس نداد و باعث آسيب به مسجد شد.بر اثر بارندگي هاي اخير آب به داخل گنبد نفوذ و نماي داخلي گنبد كه پوشش آن از پتينه بود آسيب ديد . اين در حالي است كه از عايق كاري گنبد حدود يك سال مي گذرد. پيگيري براي جبران خسارت وارده ادامه دارد و شركت مجري طبق قرارداد و ضمانت نامه بايد پاسخگو باشد.

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید