نوسازی قنات خانیک – کول گذاری

khanik07138710

khanik0713872

khanik0713873

khanik0713874

khanik0713876-e1534014606448

khanik0713878

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید