ياد ياران

همزمان با هفته بسيج و در شب عيد قربان مراسمي با شكوه به ياد شش شهيد روستا در مسجد روستا برگزار گرديد.

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید