پُدونه (پونه)

پُدونه  (نعنا)

گیاهی است معطر که برگ های تازه آن به عنوان سبزی مصرف می شود.

عرق پونه هم با خواص درمانی و پیشگیری مورد استفاده قرار می گیرد


ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید