چشمه ها 2006

khanik1

khanik1-1

khanik1-10

khanik1-2

khanik1-3

khanik1-4

khanik1-5

khanik1-6

khanik1-7

khanik1-8

khanik1-9

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید