گرامیداشت هفته دفاع مقدس در خانیک94

در پی دعوت قبلی جلسه ای در شامگاه عید قربان 1436 مصادف با دوم مهرماه1394 در محل مسجد برگزار گردید در این با توجه به همزمانی با هفته دفاع مقدس در ابتدای مراسم پس از قرائت قرآن  کلیپ هایی در خصوص دفاع مقدس و اعزام داوطلبان به جبهه های دفاع مقدس پخش گردید.

گرامیداشت هفته دفاع مقدس در خانیک94

khanik2-7-1394-14

khanik2-7-1394-18

>

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی