گرامی داشت شهدای 15 خرداد42

دعای کمیل این هفته به یاد شهدای 15 خرداد 1342 قرائت گردید . شهدایی که طلیعه داران پیروزی انقلاب اسلامی بودند. یادشان گرامی و روحشان شاد

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی