ارمفان خشکسالی- هجوم پرندگان به محصولات باغی

20111015283

20111015284

20111015285

20111015286

20111015287

20111015288

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید