جشن سی امین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی در خانیک

جشن سی امین سالگرد انقلاب شکوهمند اسلامی در خانیک
khanik21 11 87 2 khanik21 11 87 31 khanik21 11 87 39 khanik21 11 8720281429

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید