عیدفطر1392درخانیک فردوس

j1TZve.jpg j1TL37.jpg j1TQa9.jpg j1Ti4S.jpg j1Ttyu.jpg j1TbTb.jpg j1Tmjj.jpg

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید