عید سعید فطر1390

khanik90 6eadfetr23 khanik90 6eadfetr24 khanik90 6eadfetr25 khanik90 6eadfetr29

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید