باغات خانیک با درختان تنومند فروردین1387

این تصاویر مربوط به مزرعه خانیک در تاریخ ۲۵ فروردین ۱۳۸۷ می باشد . بسیاری از درختان تنومندی که در فیلم می بینید امروز وجود ندارد.

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید