کشت آزمایشی کینوا در خانیک- اولین تجربه در منطقه کوهپایه ای فردوس

یکی از دوستان که در جنوب ایران ساکن است از کشت گیاهی گفت که در شرایط سخت آب و هوایی از جمله آب و خاک شور محصول می دهد -کینوا- پیگیر موضوع شدم و علاقمند بودم ببینم این محصول در منطقه ما چگونه است. جهت تهیه بذر و کسب اطلاعات بیشتر به جهاد کشاورزی مراجعه کردم -زمستان97-  ولی گویا فقط سال قبل به صورت آزمایشی در یکی دو نقطه کشت شده ولی از نتیجه خبری نداشتند و بذر هم نداشتند. با جهاد استان تماس گرفتم تا بذر تهیه کنم که مسئول زراعت که خانمی بود به نحوی نادرست جواب سربالا داد . تا اینکه با یکی از افرادی که سال قبل بذر دریافت کرده بود آشنا شدم و 300 گرم مانده بذر دریافتی وی را خریدم (از قرار کیلویی60هزار تومن)  البته بعد از مدتی با مراجعه به شرکت تعاونی کشاورزی سفارش دادم و با پیگیری مدیر عامل این شرکت بذر مورد نیاز فراهم شد. چون در خصوص زمان کشت در منطقه ما با توجه به آب شیرین  اطلاعات دقیقی نبود تصمیم گرفتم به صورت آزمایشی در چند مقطع زمانی کشت صورت گیرد البته در مقیاس کم.

لذا یک قطعه زمین در فروردین ماه کشت شد که تصاویر زیر موبوط به این قطعه است

کاشت کینوا در بکری بالا خانیک  – سه‌شنبه 28 خرداد1398

جمعه 21 تير 1398

22مرداد 98

بکری بالا 22مرداد1398
بکری بالا 22مرداد1398
بکری بالا 22مرداد1398

نمونه دوم

این قطعه در مجاورت قطعه یک در مزرعه بکری بالا و در اوایل خرداد ماه کشت شده

14مرداد1398

22 مرداد 98

بکری بالا 22مرداد1398

نمونه سوم

تاریخ کاشت

هفته اول تیر ماه 98 – مزرعه انارستانک

 

قطعه چهارم:

این قطعه در مزرعه قنات اصلی خانیک و در تاریخ 15 مرداد 1398 کشت گردید

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید