22بهمن1393-فردوس

ferdows22-11-1393-13

ferdows22-11-1393-14

ferdows22-11-1393-4

ferdows22-11-1393-7

ferdows22-11-1393-8

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید