یک تصویر ار دهه 50

تصویری که احتمالا در سال 1359 در مظهر قنات خانیک گرفته شده و آخرین نفر سمت راست هم منم

از معدود تصاویری است که اتفاقی از دوره کودکی بدست آوردم

ابراهیم حقیقی

ابراهیم حقیقی متولد خانیک فردوس 1348 دانش آموخته کارشناسی ارشد امورفرهنگی از دانشگاه علامه طباطبایی تهران عضو هیئت علمی دانشگاه فرهنگیان فردوس خراسان جنوبی

دیدگاهتان را بنویسید